Manuskriptvejledning

Redaktionen modtager indlæg og artikler. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte i manuskripter efter aftale med forfatteren.
Indlæg og artikler må påregnes offentliggjort i såvel bladets internetudgave som i en eventuel papirudgave.
Stof modtages i elektronisk form til bladets e-mail adresse info@dansksportsmedicin.dk.

Artikler kan opbygges efter følgende disposition:

 1. Artiklens titel.
 2. Forfatterens/forfatternes navne anført med stilling/uddannelsesbetegnelse.
 3. Navn, adresse, telefonnummer og elektronisk postadresse på den forfatter, der er ansvarlig for artiklen og korrespondancen vedrørende denne.
 4. Navne på afdelinger/institutioner, hvor den evt. undersøgelse er foretaget.
 5. Kortfattet resumé (abstract) af artiklens eller undersøgelsens indhold. I forbindelse med undersøgelser beskrives formål, metode og hovedresultater. Maksimum 150 ord.
 6. Selve artiklen.
 7. Referencer opføres i en liste og nummereres. I teksten henvises alene med referencenummeret i parentes. Antallet af referencer begrænses mest muligt. Redaktionen forholder sig ret til eventuelt at placere en meget lang referenceliste på bladets hjemmeside. I så fald vil der i forbindelse med artiklen blive henvist til at se/hente listen på hjemmesiden. I referencelisten anføres forfattere med efternavn og initialer for fornavne, hele titlen, tidsskriftets navn som forkortet i Index Medicus, volumen, nummer i udgivelsesår, sidetal, år.
 8. Redaktionen ser gerne et foto af forfatteren bragt i forbindelse med artiklen, hvorfor et portrætfoto bedes medsendt.

Indsendelse af manuskripter:


Tekniske forhold:
Materiale indsendes som vedhæftede filer til bladets e-mail.

Manuskript:
Arkiveres i standard tekstbehandlingsformat, fx. Microsoft Word (*doc,*docx,*txt eller *rtf), og udbedes med følgende opfyldt:
 1. I formatteret form med markering af afsnit, overskrifter, kursiv og fed skrift, med eller uden illustrationer Hvis uden illustrationer indsættes en markering (figurnummer) der, hvor placering vil være mest relevant. Der er frit valg af skrifttype og linjeafstand.
 2. Teksten som uformatteret tekstfil.
 3. Eventuelle figurtekster hver for sig
 4. Eventuelle illustrationer (fotos, figurer og tabeller) således:

Illustrationer skal være arkiveret enkeltvis i et af følgende formater: *jpg,*png,*psd,*gif,*tif,*pdf og forsynet med figurnummer.
Indsendes som særskilte, vedhæftede filer.

Illustrationernes opløsning må være mindst 300 dpi i færdig trykstørrelse for fotos og gråtoneillustrationer, og mindst 600 dpi for stregtegninger.
Fotos modtages helst i kameraets originalopløsning.
Farver kan blive ændret til gråtoner, hvis det er hensigtsmæssigt.


OBS:


Det er uønsket, at illustrationerne kun foreligger indsat i tekstmanuskriptet.

Hent manuskriptvejledning som pdf
PDF-filer åbnes med Adobe Reader.
Dette er et gratis program, og kan hentes her:


Redaktionen
Bladarkiv
Manuskriptvejledning
Annonceoplysninger
Giv mig besked