Redaktionen

Dansk Sportsmedicins faglige redaktion består af otte medlemmer - fire udpeget af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og fire udpeget af Fagligt Selskab for Sportsfysioterapi.

Redaktionsmedlemmer for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab


Læge Rasmus Sørensen
rasmussoerensen@msn.com

Redaktionsmedlemmer for Fagligt Selskab for Sportsfysioterapi


Fysioterapeut Merete Møller
meretem@stofanet.dk
Fysioterapeut Heidi Klakk
Skibhusvej 191
5000 Odense C
hklakk@health.sdu.dk

Fysioterapeut Merete N. Madsen
merete@friismadsen.dk

Redaktionssekretær


Fysioterapeut Gorm H. Rasmussen
Terp Skovvej 82
8270 Højbjerg
gormfys@sport.dk
Redaktionen
Bladarkiv
Manuskriptvejledning
Annonceoplysninger
Giv mig besked