Tidsskriftets formål

Tidsskriftets kommissorium fra 1995 beskriver formålet med tidskriftet således: ”at skabe et dansk idrætsmedicinsk blad med et tværfagligt, klinisk domineret indhold. Tidsskriftet skal kunne stimulere debatten og diskussionen af faglige, arbejds- og organisationsmæssige forhold samt den idrætsmedicinske uddannelse og derigennem påvirke udviklingen af idrætsmedicinen i Danmark”.

Tidsskriftets målgruppe er primært medlemmerne i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Fagligt Selskab for Sportsfysioterapi, der modtager bladet som en del af deres medlemskab af en af de to foreninger. Desuden omfatter målgruppen andre idrætsmedicinsk interesserede læger og fysioterapeuter, samt trænere og andre med interesse i idrætsmedicin.

Bladets faglige indhold forsøger på bedste vis at efterleve formålsparagraffen ved at publicere artikler med tværfaglighed, praktisk klinisk orienteret indhold samt artikler baseret på en mere videnskabelig baggrund. Emnerne omfatter næsten alle faglige hjørner af idrætsmedicinen. Bladet har stor opbakning fra medlemmerne i de to foreninger, der løbende bidrager som forfattere til de mange artikler.
Derudover fungerer bladet som en idrætsmedicinsk informationskilde for de to foreninger oplyser medlemmerne om foreningernes uddannelsestilbud.

Bladets faglige del udvikler sig løbende i relation til redaktionens skiftende sammensætning og dette vil forhåbentlig fortsætte i fremtiden.
Historie
Formål