Links

Henvendelser om interessante links modtages gerne på mail: info@dansksportsmedicin.dk
Links udvælges efter relevansen for Dansk Sportsmedicin og Dansk Sportsmedicins læsere.


Dansk Idrætsmedicinsk Selskab - DIMS

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse.

http://www.sportsmedicin.dk

Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi - SAKS

Selskabets formål er via samarbejde mellem de deltagende kirurger og deres afdelinger:
- at højne den sportstraumatologiske behandling
- at udvikle og formidle endoskopisk behandling i bevægeapparatet
- at initiere, formidle og støtte sportstraumatologisk forskning
- at koordinere behandlingsprincipper og informationer
- at formidle praktisk sportstraumatologisk uddannelse
- at danne basis for internationalt samarbejde

http://www.saks.nu

Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og Sundhed - DASFAS

På baggrund af en stadig større opmærksomhed i faglige kredse på livsstilsfaktorer og sundhed og ikke mindst betydningen af fysisk inaktivitet som risikofaktor for tidlig sygdom og død, blev det i foråret 2001 besluttet at starte et videnskabeligt selskab for "Fysisk Aktivitet og Sundhed".
Selskabets formål er:
- at fremme forebyggelse og behandling af inaktivitets-relaterede sygdomme
- at fremme oplysning om betydningen af fysisk aktivitet for sundhed
- at støtte forskning i "muskelaktivitet og sundhed"

http://www.dasfas.dk/index.shtml

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi - DSSF

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi er et fagligt selskab under foreningen Danske fysioterapeuter. DSSF optager fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende som medlemmer.
Formålet er at skabe kontakt mellem fysioterapeuter, der arbejder med idræt, afholde kurser, forhandle, vejlede, forske og skabe kontakt til andre faggrupper med samme interesse.

http://www.sportsfysioterapi.dk

Danske Fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter (DF) er danske fysioterapeuters faglige interesseorganisation.

http://www.fysio.dk

Den Almindelige Danske Lægeforening

Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) er danske lægers faglige interesseorganisation.

http://www.dadl.dk

Idrættens Analyseinstitut

Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

http://www.idan.dk

Norsk Idrettsmedisin

Det norske idrætsmedicinske fagblads arkiv, hvorfra ældre blade kan læses og hentes i pdf-format.

http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-idrettsmedisin-og-fysisk-aktivitet/Norsk-idrettsmedisin/?so=0

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports

Internationalt, højt rangeret idrætsmedicinsk tidskrift, etableret i 1990 af forlaget Munksgaard og Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports. Det første nummer blev udgivet i februar 1991. Bladet er inddelt i fire områder: 1) Fysiologi og biomekanik 2) Medicin, traumatologi og rehabilitering 3) Idrætssociologi 4) Idrætsmedicinsk ajourføring og anmeldelser.
Udkommer med 6 numre årligt.

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291600-0838

Svensk Idrottsmedicinsk Förening

Den svenske idrætsmedicinske forenings hjemmeside.
"Svensk Idrottsmedicinsk Förening (SIMF) är en idrottsmedicinsk interesseförening för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater och idrottslärere."

http://www.svenskidrottsmedicin.se/

Team Danmarks Mediearkiv

Her kan du blandt andet finde og læse Team Danmarks blad "PULS".

http://www.teamdanmark.dk/Misc/Footer/Udgivelser.aspx