Retningslinjer til forfattere 

DSM publicerer følgende typer artikler og indlæg, men har du ønske om at afvige fra nedenstående vejledende retningslinjer, er du meget velkommen til at kontakte os mhp. udarbejdelse af andet relevant materiale:

Tema-/oversigtsartikler:

Artiklen skrives på dansk og skal indeholde:

 • Titel
 • Forfatterens/forfatternes navn(-e) anført med stilling og/eller uddannelsesbetegnelse og arbejdssted
 • E-mailadresse til korresponderende forfatter
 • Resumé af artiklens indhold (max 150 ord)
 • Artikeltekst (max 1200 ord)
  • Skrives på dansk
  • Inddeles i mindre afsnit med beskrivende overskrifter inklusiv afsnittet Hvad er det nye?, der kort opsummerer nye perspektiver og/eller fund inden for artiklens emne. Artiklen afsluttes med afsnittet Vigtigste punkter til den kliniske praksis der kort og præcist giver et perspektiv på appliceringen af artiklens indhold i læserens kliniske praksis.
  • Referencesystemet Vancouver skal anvendes. Det vil sige, at der i teksten henvises med referencenummeret i parentes og at der i den nummererede, kronologiske referenceliste anføres forfattere med efternavn og initialer for fornavne, hele titlen, tidsskriftets navn som forkortet i Index Medicus, volumen og nummer i udgivelsesår.
  • Gemmes i standard tekstbehandlingsformat (.doc, .docx, .txt eller .rtf)
 • Artiklen må indeholde max to figurer eller billeder, der sendes separat. Figurer eller billeder skal have titel (max 15 ord) og beskrivende tekst (max 50 ord), der indsættes på sidste side af artiklens dokument. Illustrationernes opløsning må af hensyn til skarphed og læsbarhed være mindst 120 pixels pr. cm (300 dpi) i den størrelse, illustrationen gengives i. Følgende formater accepteres:
  • JPEG
  • PNG
  • PDF
  • BMP
  • TIFF
 • Artiklen indsendes via e-mail indeholdende artiklen (inkl. titel, forfatternavne, resumé, artikeltekst, referencer, figurtitel og -tekst), samt billeder eller figurer i separat fil
 • Forfatteren bedes indsende et billede, der er sigende for artiklen eller emnet til brug på hjemmeside.

Brief Reports:

Artiklen skrives på dansk og skal indeholde:

 • Titel
 • Forfatterens/forfatternes navn(-e) anført med stilling og/eller uddannelsesbetegnelse og arbejdssted
 • E-mailadresse til korresponderende forfatter
 • Abstract (Formål, Metode, Resultater, Konklusion)(max 250 ord)
 • Artikeltekst (<2000 ord)
  • Skrives på dansk
  • Inddeles i Baggrund, Metode, Resultater, Diskussion og Konklusion og perspektivering.
  • Referencesystemet Vancouver skal anvendes. Det vil sige, at der i teksten henvises med referencenummeret i parentes og at der i den nummererede, kronologiske referenceliste anføres forfattere med efternavn og initialer for fornavne, hele titlen, tidsskriftets navn som forkortet i Index Medicus, volumen og nummer i udgivelsesår.
  • Gemmes i standard tekstbehandlingsformat (.doc, .docx, .txt eller .rtf)
 • Artiklen må indeholde max to figurer eller billeder, der sendes separat og max to tabeller. Figurer eller billeder skal have titel (max 15 ord) og beskrivende tekst (max 50 ord), der indsættes på sidste side af artiklens dokument. Illustrationernes opløsning må af hensyn til skarphed og læsbarhed være mindst 120 pixels pr. cm (300 dpi) i den størrelse, illustrationen gengives i. Følgende formater accepteres:
  • JPEG
  • PNG
  • PDF
  • BMP
  • TIFF
 • Artiklen indsendes via e-mail indeholdende artiklen (inkl. titel, forfatternavne, resumé, artikeltekst, referencer, figurtitel og -tekst), samt billeder eller figurer i separat fil
 • Forfatteren bedes indsende et billede, der er sigende for artiklen eller emnet til brug på hjemmeside.

Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikler, hvori foto, video mv. af patienter optræder. Øvrige fotos eller oplysninger med person-identificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskripter.