Historie 

Midt i 90’erne indledte Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) og Faggruppen for Idrætsfysioterapi (FFI) (Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, DSSF) et samarbejde om et nyt, dansk idrætsmedicinsk tidsskrift, som kunne erstatte de to organisationers medlemsblade ”DIMS Bulletin” og ”Trykpunktet” og samtidig opfylde behovet for medlemsinformation og for artikler omhandlende det praktiske kliniske arbejde inden for idrætsmedicinen. Et sådant tidsskrift måtte forventes at kunne tiltrække en bred læserskare af både fysioterapeuter og læger, ikke kun blandt medlemmerne af de to organisationer, men også udenfor, ligesom andre faggrupper i sundhedssektoren samt idrætstrænere og -ledere kunne have glæde af at fordybe sig i bladets indhold.

Det første møde omkring etableringen af det nye tidsskrift fandt sted den 30. maj 1995 i Idrættens Hus, Hvor DIMS var repræsenteret af Allan Buhl og Erik Darre, mens FFI deltog med Gorm H. Rasmussen og Henning Langberg. Gruppen udarbejdede et ”Kommissorium for Dansk Sportsmedicin”, hvori arbejdsgruppen havde opstillet forslag til tidsskriftets navn, målgruppe og formål, redaktionens sammensætning, tidsskriftets faglige indhold, dets format og de finansielle forhold. Bladet skulle udkomme fire gange årligt, have et sidetal på omkring 32 sider, og finansieringen skulle lægges an på annonceindtægter, men en mindre kontingentstigning ville også være nødvendig.

Kommissoriet blev vedtaget i de to organisationers bestyrelser i foråret 1996, hvorefter der blev udpeget en redaktion bestående af seks medlemmer, tre fra hver organisation, samt en redaktionssekretær. Den første redaktion bestod af overlæge Uffe Jørgensen, overlæge Allan Buhl og speciallæge Arne Gam udpeget af DIMS og fysioterapeuterne John Verner, Leif Zebitz og Nina Schriver udpeget af FFI samt af fysioterapeut Gorm H. Rasmussen som redaktionssekretær. Allan Buhl blev udpeget som bladets første redaktør. Det første redaktionsmøde blev afholdt den 28. maj 1996.
Redaktionen indgik umiddelbart herefter i et samarbejde med to journaliststuderende, Brian Andersen og Susanne Gaarde-Nissen, som til den afsluttende eksamen på Journalisthøjskolen fik godkendt ”udarbejdelsen af et koncept for et idrætsmedicinsk blad” som deres projekt. Eksamen blev bestået med glans og redaktionen overtog efterfølgende konceptet.

I januar 1997 blev der udarbejdet et prøvenummer af bladet med henblik på udsendelse til medicinal- og instrumentfirmaer, sportsplejefirmaer, idrætsorganisationer og andre, som kunne have interesse i at få optaget annoncer i bladet, eller som på anden måde kunne ønske at støtte økonomisk. 

Den 15. august 1997 blev det første ”rigtige” nummer, med overskrifterne ”Skulderdiagnostik” og ”Balancetræning”, udsendt til medlemmerne af DIMS og FFI, og bladet er siden udkommet løbende med de planlagte 4 numre om året i et oplag på ca. 2.200 eksemplarer.  

Fra 2016 ophørte bladet med at udkomme i trykt form og kunne herefter kun tilgås online. Endvidere blev strukturen for bladet omlagt. Dansk Sportsmedicin blev fortsat udgivet af DIMS og DSSF i samarbejde, men Dansk Sportsmedicin indledte et samarbejde med forskningscentrene SDU, AAU, IOC Copenhagen og AU om materiale til bladet. De fire forskningsenheder leverede hver især indhold til en udgivelse årligt. Redaktionen bestod fortsat af en ansvarshavende redaktør, redaktionssekretær og 4 redaktionsmedlemmer, som sammen kritisk gennemgik det indkomne materiale. I 2018 besluttedes det, at Dansk Sportsmedicin skulle lægges om fra en online “blad” udgave til et mere tidsvarende “Blog” lay out. Indholdet varetages fortsat af de fire forskningsenheder. Der leveres korte fokuserede artikler, infographics, videoblogs og Youtube kanalen “Sportskongres” er embedded i bloggen.  Bloggen går i luften 28.1.2019. Redaktionen består i dag af 1 redaktør (Heidi Klakk), 1 assisterende redaktør, 1 virksomhedsansvarlig sekretær og 2 hjemmeside administratorer.  

Bladet har haft følgende redaktører:
Overlæge Allan Buhl, DIMS, 1997-2001
Speciallæge Arne Gam, DIMS, 2001-2004
Fysioterapeut Svend B. Carstensen, FFI, 2004-2007, 2010-2014
Fysioterapeut Kristian Thorborg, FFI, 2007-2010
Fysioterapeut Michael Skovdal Rathleff, 2014-2016
Fysioterapeut Heidi Klakk, 2016-2020
Fysioterapeut Henrik Riel & Læge Eva Rudjord Therkildsen, 2021-

Det første blad

Den 15. august 1997 blev det første ”rigtige” nummer, med overskrifterne ”Skulderdiagnostik” og ”Balancetræning”, udsendt til medlemmerne af DIMS og FFI, og bladet er siden udkommet løbende med de planlagte 4 numre om året i et oplag på ca. 2.200 eksemplarer. Fra og med 2016 er bladet ophørt med at udkomme i trykt form og kan herefter kun tilgås online.

Bladet har haft følgende redaktører:

Overlæge Allan Buhl, DIMS, 1997-2001
Speciallæge Arne Gam, DIMS, 2001-2004
Fysioterapeut Svend B. Carstensen, FFI, 2004-2007, 2010-2014
Fysioterapeut Kristian Thorborg, FFI, 2007-2010
Fysioterapeut Michael Skovdal Rathleff, 2014-2016
Fysioterapeut Heidi Klakk, 2016-2020
Fysioterapeut Henrik Riel & Lægestuderende Eva Rudjord Therkildsen, 2021-

Redaktionen består i dag af en redaktør, to-tre repræsentanter udpeget af hver organisation samt en redaktionssekretær.

ISSN 2596-982X