Dansk Sportsmedicin anvender grøn Open Access. For mere information om grøn Open Access: 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access/baggrund/faq/hvad-er-gron-open-access

Alle indsendte artikler vurderes først af redaktionen. Artikler, der findes relevante at publicere, vil herefter gennemgå ublindet intern og ekstern fagfællebedømmelse af to danske forskere.