Dansk Sportsmedicin i nyt format

Efter knap et års tomrum, hvor Dansk Sportsmedicin har været uden redaktion, er Dansk Sportsmedicin tilbage i et mere tilgængeligt format med nye kræfter på redaktionsbænken.

Vores formål med Dansk Sportsmedicin (DSM) er at formidle idrætsmedicinsk evidensbaseret viden til anvendelse i den kliniske praksis.

Dansk Sportsmedicin udkommer fremover én gang månedligt som en nyhedsmail, der som udgangspunkt altid indeholder 1) månedens artikel, 2) en podcast og 3) en infographic. Hjemmesiden www.sportsmedicin.dk bliver arkiv for tidligere nyhedsmails og opsættes med nem adgang og søgefunktion til hhv. artikler, infographics og podcasts.

Med det nye DSM-format har man som skribent på en artikel mulighed for at deltage i DSM’s nye podcast (LydDoping) og herudover kan man få udarbejdet en infographic til artiklen, hvis relevant i formidlingsøjemed. Vi håber, at podcast-formatet kan blive en ny formidlingskanal, som dels er tidsmæssig omkostningslet for deltagerne, dels kan blive en platform for såvel nyhedsformidling som mere kontroversielle, faglige diskussioner.

Vi fortsætter det tætte samarbejde med forskningscentrene SDU, AAU, IOC Copenhagen og AU om materiale, men alle – unge, aspirerende forskere såvel som det det grå guld – er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har et tema eller et klinisk-relevant bidrag, som I gerne vil sætte på den danske idrætsmedicinske dagsorden!

I kan læse hele vores kommissorium på dansksportmedicin.dk. Med vores nuværende review-proces overholder vi kriterierne for BFI-akkreditering og vil derfor stadig være på BFI-listen.

Som en ekstra julegave til vores abonnementer udgiver DSM allerede en 2021-december-udgave (og altså første udgave af det nye DSM!), hvor fokus er ”Børnecentreret Rehabilitering”. Herudover bringer vi en teaser for Sportskongressen 2022, som vi naturligvis følger tæt i starten af det nye år.

I redaktionen arbejder vi benhårdt på at udvikle Dansk Sportsmedicin – men det gør vi allerbedst med input fra vores abonnementer! Vi modtager derfor alle kommentarer til struktur, indhold eller enkelte udgivelser med kyshånd på redaktion@dansksportsmedicin.dk..

Glædelig jul og godt nytår fra jeres nye DSM-redaktion –

Henrik Riel, Jakob Bredahl Kristiansen, Jacob Rudjord Therkildsen, Martin Uhd Hansen og Eva Rudjord Therkildsen

Recent Posts

Leave a Comment