Gorm H Rasmussen stopper som redaktionssekretær på Dansk Sportsmedicin

xzyrdng4

I 1985 satte en lille håndfuld entusiastiske fysioterapeuter sig sammen og besluttede sig for at danne en faggruppe for Idrætsfysioterapi under Danske Fysioterapeuter. Således startede den rejse DSSF har været på fra den stiftende generalforsamling d. 8. februar 1986 med Gorm H Rasmussen ved roret. Meget er sket siden den gang for nu 33 år siden og Gorm har været med på hele rejsen. I 2003 overlod Gorm formandsposten til Niels Erichsen, men fortsatte dog som bestyrelsesmedlem indtil 2005.  I sit virke som formand lagde Gorm det fundament vi i dag står solidt på.  Blandt andet kæmpede Gorm sammen med den øvrige bestyrelse for at idrætsfysioterapi skulle blive anerkendt som et speciale i Danmark og var også en drivkraft da FFI indtrådte i det internationale fællesskab IFSPT.

Dansk Sportsmedicin har dog altid været Gorms hjertebarn. Ved stiftelsen i 1986 udgav den daværende faggruppe medlemsbladet ”Nyhedsbrevet” og allerede dengang var det med Gorm som redaktionssekretær. I 1991 ændredes navnet til ”Trykpunkt” og i 1997 samarbejdede FFI og DIMS om at udgive det blad, vi kender i dag: ”Dansk Sportsmedicin”.  Gorm fortsatte ufortrødent som redaktionssekretær og i den første leder af Dansk Sportsmedicin fremhævede Gorm  stoltheden over at være med i front, når det gælder styrkelse af det idrætsfaglige interesseområde, gennem tværfagligt samarbejde med et lægefagligt selskab.  Dette samarbejde har Gorm værnet om lige siden. Gorm har udover posten som redaktionssekretær også siddet som repræsentant for de ekstraordinære medlemmer i DIMS’ bestyrelse og har dermed været knudepunkt i det tværfaglige samarbejde.  Det er en fantastisk rejse Gorm har taget os idrætsentusiatiske fysioterapeuter og læger på.  Nu er der nye kræfter, som tager over, når Dansk Sportsmedicin overgår fra ”Blad til Blog”. En ny redaktion står klar til at føre det tværfaglige samarbejde videre mod nye eventyr og der skal fra os alle lyde et kæmpe tak til Gorm for den store indsats.

hxupffd8
Recent Posts

Leave a Comment