”Overbelastnings”-knæsmerter hos børn og unge

Prof. Michael Skovdal Rathleff, PhD, dr.med

Resumé

Til trods for vi kalder det ”overbelastning”, så har vi ikke stærk evidens for, at det (kun) er ”overbelastning” som forårsager knæsmerterne. Men uanset årsagen så er ikke-traumatiske knæsmerter den hyppigste form for knæsmerter hos børn og unge. Specielt diagnosen Osgood-Schlatter (primært hos de 9 til 14-årige) samt Patellofemorale smerter (fra omkring 10-årsalderen og op) er meget hyppige og påvirker samlet set op mod 10-15% af de unge i varierende grad 1 2. En fællesnævner for de to diagnoser er, at det oftest er de meget sportsaktive som rammes af denne type knæsmerter 3. Denne korte artikel nævner nogle highlights om behandling, som er vigtige efter diagnosen er stillet, og vi har givet de unge en relevant og troværdig forklaring på deres knæsmerter.

Hvordan hjælper vi de unge, når de ses i klinikken?

Igennem vores forskning har vi set, at justering af deres træningsmængde er en vigtig komponent i behandlingen4. Såfremt vi ikke hjælper dem til at finde det rigtige niveau (baseret på deres symptomer) kan det være associeret til en dårligere prognose (upubliceret analyse5). At finde det rigtige træningsniveau og progression af træningen kan være en udfordring og kræver derfor et specifikt fokus6. Vi har udviklet et simpelt redskab, som vi har anvendt i to kliniske studier. Det hjælper de unge (samt deres forældre) til at finde det rigtige niveau og bygge deres aktivitetsniveau op, i takt med at deres knæsmerter bliver færre 7 8. Redskabet kan være et supplement til behandlingen, men kan ikke stå alene. Det viser sig, at unge gør sig mange forestillinger om, hvorfor de har ondt, og hvad smerter betyder og derfor er information og uddannelse ligeledes en central komponent i behandlingen 3 6.

Hvad kan vi forvente? Kommer de alle hurtigt tilbage til sporten?

Tidlig og relevant håndtering af knæsmerter ser ud til at kunne forbedre prognosen 9 10. Der er dog fortsat en del, som vil opleve symptomer selv efter flere måneder og år. Det er derfor relevant at snakke om forventninger tidligt, således de unge ikke bliver skuffede over hvor længde der kan gå inden de er retur til sporten. Vores nye analyse med næsten 1300 børn og unge indikerer, at >50% fortsætter med at have knæsmerter selv efter 12 måneder 10. Gruppen med høj smerteintensitet, bilaterale smerter, høj frekvens af smerte, lang varighed af smerter, lav livskvalitet og specielt de unge piger var i højest risiko for en dårlig prognose med smerter og nedsat funktion efter 12 måneder 10.

Involvering og fælles beslutning, baseret på vores præference

Vi har igennem kvalitative (interview) undersøgelser afdækket børn og unges præferencer for behandlinger (Christensen et al 2022a, in review). En af de centrale ting var, at de unge ønskede en langt større inddragelse i behandling og fælles beslutningstagen. De ville have en plan, som matchede deres behov og præferencer og de ønskede, at behandlerne var bedre til at inddrage dem i denne planlægning. Derudover nævnte de unge, at integration af behandlingen i deres sociale relationer var vigtige (dvs. snak med de unge om, hvordan man får sikret, at både aktivitetsmodifikation og øvelser sættes i relation til deres sport og til deres venner). Derudover var relationen til deres behandler, træner og forældre, samt bedre forklaring/uddannelse i hvorfor de har smerter og hvordan de skal agere, når de oplever deres smerter vigtige for dem. Vi har netop udviklet et hjælpeværktøj til klinikken, som skal gøre det nemmere at få disse elementer integreret i klinikken og sikret vi får inddraget de unge med knæsmerter (Christensen et al 2022b, in review; Jensen et al 2022, in review). Hjælpeværktøjet samt andre praktiske redskaber præsenteres på kongressen i Nyborg.

Referencer

1) de Lucena GL, dos Santos Gomes C, Guerra RO. Prevalence and associated factors of Osgood-Schlatter syndrome in a population-based sample of Brazilian adolescents. Am J Sports Med 2011;39:415-20.

2) Rathleff MS. Patellofemoral pain during adolescence: much more prevalent than appreciated. Br J Sports Med 2016;50:831-2 doi:10.1136/bjsports-2016-096328.

3) Rathleff MS, Winiarski L, Krommes K, et al. Pain, Sports Participation, and Physical Function in Adolescents With Patellofemoral Pain and Osgood-Schlatter Disease: A Matched Cross-sectional Study. J Orthop Sports Phys Ther 2020;50:149-57 doi:10.2519/jospt.2020.8770.

4) Rathleff MS, Graven-Nielsen T, Hölmich P, et al. Activity Modification and Load Management of Adolescents With Patellofemoral Pain: A Prospective Intervention Study Including 151 Adolescents. Am J Sports Med 2019;47:1629-37 doi:10.1177/0363546519843915.

5) Rathleff MS, Roos EM, Olesen JL, et al. Exercise during school hours when added to patient education improves outcome for 2 years in adolescent patellofemoral pain: a cluster randomised trial. Br J Sports Med 2015;49:406-12 doi:10.1136/bjsports-2014-093929.

6) Johansen SK, Holden S, Pourbordbari N, et al. PAINSTORIES – Exploring the temporal developments in the challenges, barriers, and self-management needs of adolescents with longstanding knee pain: A qualitative, retrospective interview study with young adults experiencing knee pain since adolescence. Journal of Pain 2021.

7) Rathleff MS, Graven-Nielsen T, Hölmich P, et al. Activity Modification and Load Management of Adolescents With Patellofemoral Pain: A Prospective Intervention Study Including 151 Adolescents. Am J Sports Med 2019;47:1629-37 doi:10.1177/0363546519843915.

8) Rathleff MS, Winiarski L, Krommes K, et al. Activity modification and knee strengthening for osgood-schlatter disease: a prospective cohort study. Orthopaedic journal of sports medicine 2020;8:2325967120911106.

9) Rathleff MS, Rathleff CR, Olesen JL, et al. Is Knee Pain During Adolescence a Self-limiting Condition? Prognosis of Patellofemoral Pain and Other Types of Knee Pain. Am J Sports Med 2016;44:1165-71 doi:10.1177/0363546515622456.

10) Holden S, Kasza J, Winters M, et al. Prognostic factors for adolescent knee pain: an individual participant data meta-analysis of 1281 patients. Pain 2021;162:1597-607 doi:10.1097/j.pain.0000000000002184.

Recent Posts
Comments
pingbacks / trackbacks