Betydningen af hoftemorfologi for patienter med femoroacetabular impingement syndrom

Lasse Ishøi, Fysioterapeut, Ph.D. studerende

Sports Orthopedic Research Center – Copenhagen (SORC-C),

Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Kontakt adresse: lasse.ishoei@regionh.dk

Dav

Resume
Femoroacetabular impingement syndrom (FAIS) er en hofteledsdysfunktion, der er associeret med ændret knoglemorfologi på femur (cam morfologi) og/eller acetabulum (pincer morfologi). Imidlertid findes cam og/eller pincer morfologi ofte hos asymptomatiske personer, og blandt patienter med FAIS er der ringe sammenhæng mellem graden af morfologi og smerter. Nylig forskning indikerer dog at graden af cam morfologi er associeret med øget risiko for moderate til svære brusk forandringer i acetabulum, hvilket indikerer at cam morfologi kan øge risikoen for senere artrose.

Introduktion

Femoroacetabulær impingement syndrom (FAIS) blev i forbindelse med Warwick Agreement i 2016 defineret som en bevægelses-relateret hofteledsdysfunktion. FAIS antages at være forårsaget af cam og/eller pincer morfologi. Cam morfologi er karakteriseret ved øget knogledannelse på halsen af femur, mens pincer morfologi er karakteriseret ved øget overdækning af caput femoris på grund af enten øget knogledannelse på acetabulum og/eller øget dybde af acetabulum.(1) Mens udviklingen af ​​pincer morfologi er ukendt, lader det til at cam morfologi udvikles som respons på gentagen hoftebelastning i løbet af ungdomsårene.(2)

Sammenhæng mellem hoftemorfologi og smerter

Cam morfologi ses ofte hos asymptomatiske idrætsaktive personer (3) og i et nyligt studie udført på 445 professionelle fodboldspillere blev der observeret morfologiske ændringer, svarende til cam og/eller pincer, hos op til 72% af spillerne.(4) Dette indikerer at cam og/eller pincer morfologi langt fra altid er overensstemmende med hofte- og/eller lyskesmerter, og blandt personer der gennemgår en hofteartroskopi lader der til at være ringe association mellem graden af cam og/eller pincer morfologi og hofte- og/eller lyskesmerter både før og efter operation.(5,6) Samlet set stiller dette spørgsmålstegn ved den specifikke betydning af cam og/eller pincer morfologi hos patienter med FAIS.

Sammenhæng mellem hoftemorfologi og bruskskader

I 2003 blev det foreslået af Ganz et al., at cam og/eller pincer morfologi over tid kunne resultere i specifikke typer af bruskskader i hofteleddet,(7) hvilket er en interessant tanke eftersom graden af bruskskader i hofteleddet ser ud til at påvirke hoftefunktionen negativt før og efter operation.(8,9)

Indikationer på en sådan sammenhæng er observeret blandt personer over 55 år, hvor man har fundet, at personer med svære cam forandringer er i markant øget risiko (faktor 9-10) for udvikling af artrose sammenlignet med personer uden cam morfologi.(10) Derimod ser pincer morfologi ud til at have en beskyttende effekt.(11) Imidlertid er personer med FAIS ofte unge idrætsaktive uden tegn på radiografisk artrose, og  disse indikationer kan således ikke direkte overføres til den typiske FAIS patient. Selvom flere studier har forsøgt at undersøge sammenhængen mellem cam og/eller pincer morfologi og bruskskader blandt FAIS patienter, er den eksisterende litteratur svær at blive klog på, da der benyttes inkonsistente definitioner af ​​morfologi og bruskskader.

For at få en øget forståelse for betydningen af cam og/eller pincer morfologi for brusktilstanden har vi på baggrund af data fra det Danske Hofte Artroskopi Register netop udført en undersøgelse indeholdende 1511 personer der har gennemgået en hofteartroskopi. Undersøgelsen, der netop er accepteret i American Journal of Sports Medicine, viser en tydelig dosis-responssammenhæng mellem graden på cam morfologien og risikoen (odds) for tilstedeværelsen af moderate til udtalte (grad 3-4) bruskskader. Yderligere, fandt vi tendens til at pincer morfologi havde en beskyttende effekt. Disse fund er således i tråd med de observationer man har set blandt ældre personer med hensyn til risikoen for udvikling af hofteartrose(10) og underbygger således hvad Ganz et al. foreslog i 2003(7); at cam morfologi blandt patienter med FAIS øger risikoen for bruskskade og efterfølgende slidgigt. I tråd med dette viser biomekaniske undersøgelser et dosis-responsforhold mellem graden af cam morfologi og belastningen af den acetabulare brusk(12) og det er således sandsynligt, at gentagen belastning af et hofteled med cam morfologi kan føre til øget risiko for bruskskade og hofteartrose over tid.

 

Referencer

 1. Griffin DR, Dickenson EJ, O’Donnell J, Agricola R, Awan T, Beck M, m.fl. The Warwick Agreement on femoroacetabular impingement syndrome (FAI syndrome): an international consensus statement. Br J Sports Med. oktober 2016;50(19):1169–76.
 2. Agricola R, Bessems JH, Ginai AZ, Heijboer MP, van der Heijden RA, Verhaar JA, m.fl. The development of Cam-type deformity in adolescent and young male soccer players. Am J Sports Med. maj 2012;40(5):1099–106.
 3. van Klij P, Heerey J, Waarsing JH, Agricola R. The Prevalence of Cam and Pincer Morphology and Its Association With Development of Hip Osteoarthritis. J Orthop Sports Phys Ther. april 2018;48(4):230–8.
 4. Mosler AB, Crossley KM, Waarsing JH, Jomaah N, Weir A, Holmich P, m.fl. Ethnic Differences in Bony Hip Morphology in a Cohort of 445 Professional Male Soccer Players. Am J Sports Med. november 2016;44(11):2967–74.
 5. Briggs KK, Soares E, Bhatia S, Philippon MJ. Postoperative alpha angle not associated with patient-centered midterm outcomes following hip arthroscopy for FAI. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc [Internet]. 11. april 2018; Tilgængelig hos: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29644385
 6. Ranawat AS, Schulz B, Baumbach SF, Meftah M, Ganz R, Leunig M. Radiographic predictors of hip pain in femoroacetabular impingement. HSS J. juli 2011;7(2):115–9.
 7. Ganz R, Parvizi J, Beck M, Leunig M, Notzli H, Siebenrock KA. Femoroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res. december 2003;(417):112–20.
 8. Heerey JJ, Kemp JL, Mosler AB, Jones DM, Pizzari T, Souza RB, m.fl. What is the prevalence of imaging-defined intra-articular hip pathologies in people with and without pain? A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. maj 2018;52(9):581–93.
 9. Mygind-Klavsen B, Lund B, Nielsen TG, Maagaard N, Kraemer O, Holmich P, m.fl. Danish Hip Arthroscopy Registry: predictors of outcome in patients with femoroacetabular impingement (FAI). Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc [Internet]. 25. april 2018; Tilgængelig hos: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29696319
 10. Agricola R, Heijboer MP, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, Weinans H, Waarsing JH. Cam impingement causes osteoarthritis of the hip: a nationwide prospective cohort study (CHECK). Ann Rheum Dis. juni 2013;72(6):918–23.
 11. Agricola R, Heijboer MP, Roze RH, Reijman M, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, m.fl. Pincer deformity does not lead to osteoarthritis of the hip whereas acetabular dysplasia does: acetabular coverage and development of osteoarthritis in a nationwide prospective cohort study (CHECK). Osteoarthritis Cartilage. oktober 2013;21(10):1514–21.
 12. Liu Q, Wang W, Thoreson AR, Zhao C, Zhu W, Dou P. Finite element prediction of contact pressures in cam-type femoroacetabular impingement with varied alpha angles. Comput Methods Biomech Biomed Engin. februar 2017;20(3):294–301.
Relaterede indlæg

Leave a Comment