#PODCAST# Knæets korsvej: Hvad påvirker patienters valg mellem operation eller genoptræning ved ACL ruptur?#PODCAST#

Hvis den ene behandlingsform er lige så god som den anden – hvordan skal vi så rådgive patienten?

Line Lindberg, kandidat muskuloskeletal fysioterapi, gennemgår helt nye forskningsresultater, som sundhedsprofessionelle med fordel kan bruge til at facilitere dialogen omkring behandlingsvalg – sammen med patienten med forreste korsbåndsruptur.

Total ruptur af forreste korsbånd (ACL) er en knæskade, som hyppigt ses hos yngre idrætsudøvere som følge af en forvridningsulykke.
Der er årligt ca. 4500 korsbåndsskader Danmark, hvoraf omkring 2/3 af dem får kirurgisk rekonstruktion.

Men faktisk anses både operativ rekonstruktion og konservativ behandling som anerkendte behandlinger til at opnå tilfredsstillende funktion af knæleddet hos langt de fleste patienter*.

Med stadig tvetydige og ligeværdige resultater kan behandlingstilbuddet med fordel skræddersys patientens præferencer gennem en fælles beslutningstagen.

Vært læge Eva Rudjord stiller spørgsmålene til dagens gæst.

I kan læse artiklen i Dansk Sportsmedicin på dansksportsmedicin.dk
National klinisk retningslinje for behandling af forreste korsbåndsskade hos voksne:
Guideline National klinisk retningslinje for behandling af forreste korsbåndsskade hos voksne (sst.dk)

* Svag anbefaling for at overveje kirurgisk rekonstruktion for patienter med overrevet forreste korsbånd, som deltager i arbejde eller sport der indebærer pivotering (NKR)

Relaterede indlæg