Review af Clinical Sports Medicine, 5th Edition, vol. 2: “The Medicine of Exercise” af Brukner & Khan

Anmeldt af: 

Kris Tvilum Chadwick Hede, MD, ph.d.-studerende, Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium, Aarhus Universitetshospital

Mail: kch@clin.au.dk

Brukner & Khans Clinical Sports Medicine er i den nyeste 5. udgave for første gang delt i to; vol. 1, som udkom i 2018 med titlen ”Injuries” og nu altså den nyligt udkomne vol. 2 ”The Medicine of Exercise”.

Hvor vol. 1 som titlen antyder primært omhandler skader i bevægeapparatet relateret til sport omhandler vol. 2 mere de generelle medicinske aspekter af idrætsudøvelse. Bogen er skrevet af førende eksperter inden for de enkelte områder og har 53 medforfattere. Bogen er inddelt i 6 afsnit; ”Exercise and Health”, ”Managing Medical Problems”, ”Environment”, ”Specific Groups”, “Performance and Ethics” og “Practical Sports Medicine”.

Afsnittet “Exercise and Health” diskuterer de globale problemstillinger ift. inaktivitet samt generelle effekter af inaktivitet og aktivitet. Desuden diskuteres klinikerens rolle i at ordinere og motivere til fysisk aktivitet. Afsnittet indeholder desuden et kapitel om kost som en del af en sund livsstil.

Afsnittet ”Managing Medical Problems” gennemgår de hyppigste medicinske og psykiatriske tilstande i relation til fysisk aktivitet, herunder fedme, diabetes mellitus, sportskardiologi, pulmonologi, gastroenterologi, urologi, neurologi, rheumatologi, osteoartrose, osteoporose, infektioner, træthed hos atleter, kræft, depression og angst.

Afsnittet ”Environment” omhandler de forskellige forhold som fysisk aktivitet kan foregå og indeholder kapitler om fysisk aktivitet i varme, kulde, i højderne og under vand. Derudover er der i den nye udgave tilføjet et kapitel omkring hvordan man kan fremme udfoldelsen af fysisk aktivitet gennem eksempelvis byplanlægning, der indbyder mere til fysisk aktivitet.

Afsnittet ”Specific Groups” sætter fokus på fysisk aktivitet i forskellige grupper; børn og unge, piger og kvinder, ældre og handicappede. Herudover er der et kapitel om de komplekse problemstillinger vedrørende transkøn og interkøn i sport, som for nyligt havde mediernes fokus i forbindelse med sagen med sydafrikanske 800-meter løber, Caster Semenya.

”Performance and Ethics” gennemgår kost i relation til at præstere, doping, genetik samt medico-legale problemstillinger, herunder sammenhængen mellem medicinsk forskning og regelændringer, eksempelvis ift. hjernerystelser. Endelig indeholder afsnittet også et kapitel om overgreb og chikane af atleter.

Bogens sidste afsnit ”Practical Sports Medicine” gennemgår basal akutmedicin, forberedelse til udholdenhedsaktiviteter og endelig forebyggelse og behandling af de hyppigste tilstande i forbindelse med multisport-udholdenhedsaktiviteter (fx triatlon).

Bogen er en blanding af fuldt opdateret evidens-baseret teori med referencer, case-studies, illustrationer, faktabokse, praktiske eksempler og guides til klinikeren. Gennem mere end 600 sider kommer den bredt omkring rigtig mange aspekter af idrætsmedicinen og supplerer dermed vol. 1, som primært omhandler bevægeapparatsskader, godt. I kombination dækker de to bøger mange aspekter af idrætsmedicin og bøgerne fungerer som et glimrende opslagsværk for alle der arbejder med idrætsmedicin.

 

 

Relaterede indlæg

Leave a Comment