Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/dansksportsmedicin.dk/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227
MOBILIZE Bedre sundhed for mennesker med multimorbiditet gennem individualiseret træning og uddannelse – Dansk Sportsmedicin

MOBILIZE Bedre sundhed for mennesker med multimorbiditet gennem individualiseret træning og uddannelse

Bag projektet er:

Professor og forskningsleder Søren T. Skou, Videnskabelig assistent Madalina Saracutu, Postdoc Alessio Bricca, Postdoc Kenneth Pihl, Projektkoordinator Mette Dideriksen, Lektor Carsten Juhl, Studentermedhjælper Lasse Kindler Harris og Patientpartner Gregers Aagaard.

 

Formål

Formålet med MOBILIZE-projektet er gennem superviseret, individualiseret træning og uddannelse at gøre patienter med flere kroniske sygdomme i stand til i højere grad at tage hånd om deres egen sygdom således, at de kan reducere symptomerne på de individuelle sygdomme, øge livskvalitet og fysisk funktion og forebygge at flere kroniske sygdomme udvikler sig.

Baggrund

Mere end halvdelen af alle personer med en kronisk sygdom har minimum én anden kronisk sygdom og opfylder dermed definitionen på multimorbiditet. Multimorbiditet er forbundet med dårlig funktion, nedsat livskvalitet og depression samt et højere forbrug af medicin og sundhedsydelser. Multimorbiditet påvirker millioner af mennesker på verdensplan og anskues som den vigtigste udfordring for sundhedssystemet i de kommende år. I forskning og fra sundhedsvæsnets side fokuseres der ofte kun på én lidelse ad gangen og behandlingstilbud er derfor ofte udviklede til enkeltsygdomme i stedet for at tage udgangspunkt i det hele menneske. Der mangler forskning omkring effektiv behandling af multimorbiditet.

MOBILIZE-projektet

Dette vil et nyt 5-årigt projekt ved Syddansk Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus gøre noget ved. En central del af projektet er et stærkt tværvidenskabeligt samarbejde med brug af mange forskellige videnskabelige metoder og en høj grad af patientinvolvering i hele forskningsprocessen for at sikre, at projektet har relevans for patientgruppen og sundhedssystemet og efterfølgende kan implementeres. MOBILIZE-projektet er finansieret af the European Research Council (ERC) gennem EU’s Horizon 2020 forskning- og innovationsprogram (grant agreement No 801790).

Faserne i projektet

Projektet er inddelt i flere faser, se Figur 1.

Figur 1 Model for udvikling og evaluering af komplekse interventioner

I første del af projektet identificeres hvilken slags træning og uddannelse, der medfører den bedste behandlingseffekt hos patienter med mindst to kroniske sygdomme (knæartrose, KOL, hjertesvigt, iskæmisk hjertesygdom, forhøjet blodtryk, type 2 diabetes, depression). Dette gøres dels gennem et kohortestudie af folk med knæartrose og mindst en anden kronisk sygdom, som har gennemgået et GLA:D®-forløb, dels gennem to systematiske reviews og metaanalyser, der samler og opsumerer den tilgængelige evidens på området.

Herefter udvikles et 12-ugers trænings- og uddannelsesprogram på baggrund af eksisterende træningsanbefalinger og strategier, der understøtter adfærdsændringer. Når denne fase er overstået testes programmet i et feasibility-studie med 30 patienter med multimorbiditet. Erfaringerne fra feasibility-studiet bruges til at evaluere og implementere eventuelle tilretninger inden lancering af RCT-studiet.

Formålet med RCT-studiet er at undersøge, om et individualiseret trænings- og uddannelsesprogram giver bedre effekt i tillæg til sædvanlig behandling målt på selvrapporterede, objektivt målte og psykologiske effektmål hos patienter med minimum to kroniske lidelser. Hypotesen er, at det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram vil forbedre bl.a. livskvalitet og fysisk funktion mere end standardbehandlingen.

Såfremt studiets resultater understøtter det vil der i den sidste fase af MOBILIZE-projektet blive udviklet en model for implementering af det individualiserede trænings- og uddannelsesprogram i klinisk praksis.

MOBILIZE-studiet vil bidrage med ny viden om, hvilken behandlingsform, der er den bedste for patienter med multimorbiditet. Denne viden er vigtig, så vi i fremtiden kan tilbyde den bedste behandling til denne store og voksende patientgruppe.

Kontakt:

Professor og Forskningsleder Søren Thorgaard Skou

Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus og Syddansk Universitet

☎ +45 23 70 86 40

stskou@health.sdu.dk

@STSkou og @MobilizeDk

http://www.mobilize-project.dk/

 

Relaterede indlæg

Leave a Comment